Samtalsterapi

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att samtala med människor med olika typer av frågeställningar och utvecklingsområden. Det är alltid vårt ansvar att föra samtalet framåt och mot uppsatta mål. Vi arbetar tillsammans utifrån förutsättningar och önskemål.  Arbetssättet är holistiskt där individens unika förmågor och önskemål står i fokus; vikten av att möta varje person där den befinner sig är grundläggande och varje uppdrag skräddarsys. Som vår teoretiska bas har vi den kognitiva psykologin, anknytningsteorin och mindfulness. Vi ser andra tankegångar och infallsvinklar som möjlighetertill en tänkbar lösning och förkastar ingenting som kan vara gynnsamt för våra klienter.


Missbruk, beroende och medberoende

Vi ser på beroendet som en sjukdom, baserat på sjukvårdens och psykiatrins diagnosticeringsmanual DSM-V. Missbruket är en familjesjukdom - den drabbar inte bara den som missbrukar, utan även familjen. Därför erbjuder vi även behandling och terapi för anhöriga och andra närstående. Det är en stor fördel att hela familjen får parallell behandling samtidigt som personen med missbruket/beroendet genomgår sin behandling.  För att våra klienter skall uppnå en varaktig och beständig förändring, arbetar vi med fler områden samtidigt. Dessa områden är: 1) beroendet 2) fysiologiska 3) psykologiska 4) existentiella 5) sociala  För de av våra privata klienter som så önskar, hjälper vi till i kontakten med till exempel läkare, psykologer, arbetsgivare, frivårdsmyndigheter, försäkringskassa och familj och vänner.


Samtalsterapi - steg för steg

1. Hör av dig via telefon eller e-post! Tillsammans gör vi en första kartläggning av behov och förutsättningar. 
2. Vi bokar in ett första samtal. Antingen via telefon och/eller videolänk eller på en plats som du själv föreslår. Vi jobbar ute hos våra klienter - vi har ingen mottagning. 

3. Vi jobbar tillsammans, men det är alltid din samtalsterapeut som är ansvarig för att leda processen framåt. Vi anpassar samtalsbehandling till dina behov, förutsättningar och målsättning.  Vi har vår bas i kognitiv beteendeterapi, anknytningsteori och mindfulness. 
 
© Copyright Councelling by Markebjer AB