Vad är mindfulness  


Mindfulness är att vara uppmärksam i nuet med
avsikt,
utan att döma och med vänlighet.
Jon Kabat Zinn
professor em i molekylärbiologi

 

Vad är mindfulness? 

Lyssna till Jon Kabat Zinns förklaring. 

 

Mindfulness handlar enkelt uttryckt om att vara medvetet närvarande

Genom att vara medvetet närvarande just i detta nu, kan man välja hur man vill hantera en viss situation, känsla, tanke eller rent av en smärtsensation.
Genom att träna mindfulness genom olika former av meditationer och avslappningsövningar utvecklar man sina färdigheter i just detta.
Mindfulness har sitt ursprung inom buddismen och har 2500-åriga traditioner, men har i den västerländska tappningen skalat av det religiösa och behållit meditationerna.
En av grunderna inom mindfulness är att minska lidande, att finna lycka och harmoni.
Under de senaste 10 åren har mindfulness fått ett rejält uppsving i Sverige. I USA introducerades 1979 mindfulness av läkaren Jon Kabat-Zinn. Han använde mindfulness på sin klinik där han behandlade kroniskt sjuka patienter, i vissa fall som var i slutskedet av livet.
Idag har mindfulness blivit ett vanligt inslag i västerländsk hälso- och sjukvård.
Ett flertal studier visar att 8 veckors träning i mindfulness har mycket goda effekter vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner.

"As long as you are breathing there is more right with you than wrong" .

(
Jon Kabat Zinn)

Effekter av  mindfulnessmeditation

En del forskning visar att vid ett kontinuerligt utövande av mindfulnessmeditation under
minst 8 veckor på en daglig basis, upplever vissa individer:

 • Mindre smärta och färre psykiska symtom vid kronisk smärta.
 • Minskad smärta och nedstämdhet vid fibromyalgi.
 • Minskad smärtupplevelse.
 • Snabbare läkning vid psoriasis (kortare behandlingstid vid ljusbehandling).
 • Förbättring vid kronisk huvudvärk.
 • Lägre blodtryck.
 • Minskad oro och ångest, samt bättre sömn för personer.
 • Starkare immunförsvar.
 • Bättre livskvalité.
 • Minskad stresskänslighet. 
Dessutom visar forskning (Blackburn et al, 2009) att förkortningen av telomererna (ändarna som skyddar ditt dna) i takt med att vi åldras kan bromsas upp om vi utövar mindfulness med en regelbundenhet. Annan forskning visar att väldigt korta telomerer ger en större risk att dö i vissa sjukdomar som hjärtsjukdomar och infektionssjukdomar, enligt telomerforskaren Marita Cohn vid Lunds universitet.

 

Vi erbjuder:

Mindfulness

På individnivå

Du träffar din mindfulnessinstruktör, antingen via videolänk eller på en av dig utvald plats, under 8 veckor, en gång i veckan.  Träffarna innefattar en viss del teori men mestadels konkreta mindfulnessövningar och reflektioner kring dessa. Mellan träffarna övar du själv på olika mindfulnessövningar och gör anteckningar kring dina upplevelser som du sedan ges möjlighet att dela och reflektera kring med din instruktör. 


Mindfulness

I grupp

Gruppen träffas under 8 veckor, en gång i veckan. Antingen är träffarna fysiska eller via videolänk. Träffarna innefattar en viss del teori men mestadels konkreta mindfulnessövningar och reflektioner kring dessa. Mellan träffarna övar du själv på olika mindfulnessövningar och kan även göra anteckningar kring dina upplevelser som du sedan har möjlighet att dela och reflektera kring.


Mindfulnesskurs KTK

Mindfulness efter konceptet KTK, Känsla, Tanke, Kropp

Mindfulnessgruppen träffas under 8 veckor, en gång i veckan under 2 timmar.
Denna mindfulnesskurs riktar sig till dig som vill lära dig lite mer om mindfulness och praktisera det själv till vardags. Metoden är till stora delar upplevelsebaserad och du kommer lära dig genom praktisk övning tillsammans med din mindfulnessinstruktör och de övriga gruppdeltagarna. Praktiska övningar, där du ges tillfälle att prova på olika guidade mindfulnessövningar, kommer varvas med teori. Utöver mindfulnessteori och övningar kommer varje grupptillfälle även bestå av två KTK-delningar, där den som vill kort berättar om aktuell känsla, tanke och kroppslig förnimmelse efter en guidad mindfulnessövning. Exempel på en delning är "Jag undrar vad jag kommer lära mig på kursen" och "Jag känner mig nyfiken". Syftet med delningarna är att varje gruppledare skall beredas tillfälle till självreflektion och att få möjlighet att få dela detta med andra – medan gruppdeltagarna bara aktivt lyssnar utan att kommentera. Varje grupptillfälle har en kortare paus.

Vi välkomnar alla som har en önskan att:

 • bli mer närvarande
 • känna sig mindre stressade
 • få en bättre sömnkvalitet
 • bli mer empatisk
 • öka koncentrationsförmågan
 • reducera psykisk och fysisk smärta
 • bli gladare och mindre arg och irriterad
 • få ett lite mer balanserat liv

Övrig info

Kursledare: 
Susanne Säfström-Markebjer, mindfulnessinstruktör, beteendevetare, samtalsterapeut och gruppledare från Ersta Vändpunkten
Kursavgift: 
1800 kr vilken betalad innan kursstart. Faktura skickas via mail. Anmälan är bindande och återbetalas ej. Anmäler du dig innan 20 juni erhåller du 10% rabatt.
Kursstart:
Rullande start beroende på antalet anmälda.
Friskvård: Mindfulnesskursen räknas som friskvård. Hör med din arbetsgivare om de ersätter kostnaden. 
Intresseanmälan: Mejla ditt intresse till e-post: info@markebjer.se 
Övrig info: Inga förkunskaper krävs. Minimum 6 deltagare och max 30 deltagare per grupp. Ta gärna med en filt och/eller yogamatta och kudde. 
 
© Copyright Councelling by Markebjer AB