© Copyright Councelling by Markebjer AB
Gruppen B.A.R.N. | Barnets bästa | Alltid | Rättssäkerhet | Nu | verkar för en djupgående förändring
av socionomutbildningen, socialtjänsten och därtill hörande kontrollmyndighet.
Målet är en välutbildad socialtjänst som är rättssäker och som alltid sätter barnets bästa i första rummet.
B.A.R.N. verkar för förändring på ett övergripande plan, och tar inte upp personliga fall och ärenden.
Vi ville göra skillnad för fler barn än ett. Vi gick från ord till handling. Vi grundade B.A.R.N.
Målet är en rättssäker socialtjänst där barnets bästa alltid sätts i första rummet.