Lex Lilla hjärtat & barnets bästa

Det krävs mer än lagändringar för att säkerställa utsatta barns rätt i samhället. Det krävs en total omdaning av socialtjänsten, socionomprogrammet och därtillhörande tillsynsmyndighet.


 
 
© Copyright Councelling by Markebjer AB