Utvärdering

Som klient hos Councelling by Markebjer är du i fokus ifrån det att du startar till dess att du slutar någon av våra behandlingar - och även därefter.

Detta innebär att vi, efter överenskommelse med dig, hör av oss ett par gånger efter det att din kontakt hos oss är avslutad.

Vi är intresserade utav ditt välmående och dessutom vill vi förstå vilken effekt våra behandlingar har för våra klienter. Resultatet av den information som framkom vid samtalet, utvärderas och påverkar i sin tur vårt behandlingsarbete.

Hos oss på Councelling by Markebjer är det viktigt både med livskvalitet för våra klienter, men även med en god kvalitet på det arbete vi utför.

För oss är det viktigt att följa upp våra klienter en tid efter att de har slutat.

Detta som ett led i att utvärdera resultatet av gjorda insatser.