Alkhol- och drogtester

Ibland behövs ett extra stöd i en persons strävan efter att bli fri ifrån sitt alkohol- och drogberoende. I vissa fall kan det vara så att en arbetsgivare har som krav att man skall uppvisa en alkohol- och drogfrihet. Då erbjuder vi på Councelling by Markebjer alkohol- och drogtestning.

Vid alkoholproblem använder vi oss av en alkometer, som man blåser i och som ger ett direkt utslag kring huruvida man har alkohol i blodet eller ej.

Ett drogtest kräver att man lämnar ett urinprov, som sedan används för att utföra drogtestet, med hjälp av en så kallad drogteststicka. Inom ett par minuter får man resultatet.

Ovanstående tester kan till exempel utföras i samband med en terapeutisk session på vår mottagning, alternativt att man enbart lämnar prov.

I de fall som företag önskar ta del av denna tjänst, kan vi även utföra testerna på plats på arbetsplatsen.

Önskar du närmare information, är du välkommen att kontakta oss!

Genom ett snabbt och tillförlitligt test, kan man se om, och i sådana fall vad en person har intagit för typ av droger.

Vi använder oss utav s.k. multistickor där svar erhålls inom ett par minuter. Vid verifikation av prover, skickas dessa till ackrediterat laboratorium.