Forskning och annat aktuellt inom beroendeområdet

Här följer en rad länkar som alla har någon form av anknytning till beroendeområdet. Det kan vara vetenskapliga publikationer,  forskningsresultat likväl som andra intressanta och aktuella artiklar och insändare.

  • Bergströms arbetar kognitivt, beteendeterapeutiskt, existentiellt och tolvstegsinriktat med att utbildning, handledning, coachning och samtalsterapi med ångest, alkohol- och drogproblem samt par- och familjeproblem. (2011-02-10)

  • Motion kan ersätta alkohol, artikel i Dagens Nyheter, 20100622

 

 

 

 

 

 

 

Mycket forskning pågår runt om i världen inom beroendeområdet.

Vi på Councelling by Markebjer håller oss uppdaterade och applicerar vetenskapligt beprövade metoder i vår behandling.