Hur går en session till och hur fungerar terapin?

Kanske känner du en viss oro och nervositet över hur du ska kunna sätta ord på dina tankar och känslor vid första träffen, eller sessionen som vi kallar det för, med din samtalsterapeut?

Kanske är du inte ens säker på vad som är ditt problem?  

Hos oss på Councelling by Markebjer AB är vi vana vid att möta människor i olika sinnestämningar och livssituationer.  

Oavsett vem du är och hur du mår, är det vårt ansvar att föra samtalet framåt vid våra möten.

Varje session pågår cirka 45 minuter, förutom den första som pågår en timma, och äger rum i en av uppdragsgivaren angiven lokal. 

Vi fokuserar på det som är det mest angelägna för dagen och på det som har framkommit som ett problemområde vid de tidigare sessionerna.

Vid den tredje sessionen görs en utvärdering av hur terapin ska förlöpa och om du är nöjd med upplägget av detsamma.

Har du ett missbruk eller beroende, utförs ofta två stycken test med avseende på missbruksnivå och personlighetsdrag. Resultaten ifrån dessa tillsammans med egna önskemål och beskrivningar, ger en fingervisning om hur den fortsatta terapin skall läggas upp.

I kognitiv terapi ingår vissa hemuppgifter, såsom att föra dagbok, att utföra skriftliga övningar och eventuellt att läsa en text med anknytning till det som är i fokus för terapin.

Antalet sessioner varierar; vissa går i korttidsterapi, 4 - 6 gånger, medan andra går en längre tid, allt beroende på förutsättningar och personliga önskemål.

 

Vi på Councelling by Markebjer är vana att träffa människor i olika livssituationer, från skilda kulturer och med olika typer av erfarenheter och problemområden.

Välkommen till oss!