Missbruk/beroende - Intervention

Strukturerad intervention - en metod att hjälpa tveksamma personer till behandling

Föreställningen att patienten måste nå sin personliga botten och själv be om hjälp innan man kan hjälpa honom/henne har i vår moderna tid omvärderats. Likaså föreställningen om att familjen är maktlös om han/hon vägrar åka på behandling.

Councelling by Markebjer använder sig av en strukturerad intervention vilket är ett dynamiskt och mycket effektivt sätt att få en ”tveksam” missbrukare till behandling. Vi samarbetar med Sveriges mest framstående alkoholläkare, som med framgång har arbetat med människor med ett beroende under lång tid.

En av förgrundsfigurerna inom svenska alkoholistvård är doktor Johan Liljenberg som själv beskriver alkoholisten så här.

Intervention är en metod som går ut på att skapa en ”kris” genom att sammanföra viktiga personer i missbrukarens liv och låta dem berätta för honom på ett stöttande och respektfullt sätt hur desperat allvarlig situationen är. Målet med interventionen är att hjälpa den kemiskt beroende personen att fatta beslutet att ta en behandling innan de förlorat allt av värde i sina liv och innan familjen går under totalt.

Alla som deltar i en intervention måste känna sig bekväma i situationen och med vad som skall sägas. Eftersom intervention är ett kraftfullt verktyg, krävs det att den leds av en erfaren och utbildad terapeut med inriktning mot beroendeområdet. De som känner motstånd mot att konfrontera missbrukaren, eller är osäkra på om de klarar av att stå fast vid de gränser som måste sättas, kommer att ombedjas att inte delta. Interventioner måste planeras noga eftersom det är många saker som behöver falla på plats innan en intervention kan ske.

För en del kan en intervention upplevas som en sista utväg - den skall ändå betraktas som en början och inte som ett slut! Det är en process som skall föra fram till läkning och inte orsaka ännu mer smärta och är i grunden en kärlekshandling. Intervention innebär att visa missbrukaren hur deras verklighet ser ut, titta på de roller som familj och andra viktiga personer omedvetet har spelat under tiden sjukdomen har utvecklats, och stötta missbrukaren samtidigt som man håller fast vid uppställda gränser för att ge missbrukaren största möjliga chans att tillfriskna från sin sjukdom.

Vi kan hjälpa dig att förbereda en intervention, och även närvara vid densamma enligt överenskommelse.

Vid en intervention är huvudpersonerna den som har ett beroende och dennes nära anhöriga likväl som arbetskamrater och vänner.

Alla viktiga personer i den beroendes omgivning spelar en nyckelroll i en framgångsrik intervention.