Missbruk/beroende - Individuell behandling

Om du är en person som tycker att det känns olustigt att dela med dig av dina erfarenheter i grupp, erbjuder vi dig individuell samtalsterapi.

Eftersom anledning till varför du vill börja i samtalsterapi ser olika ut, t.ex. erbjuder vi på Councelling by Markebjer olika typer av behandling. Är anledningen att du har problem med med ett beroende, t.ex. alkohol, droger eller kanske att du har ett sex- och relationsmissbruk, rekommenderar vi dig att gå i vår individuella kognitiva samtalsterapi eller genomgå vår individuella 12-stegsbehandling.

Här följer en kort beskrivning av respektive modell.

 

Individuell kognitiv samtalsterapi

Kognitioner är bl.a. våra tankar, drömmar, påståenden. Det handlar om vår förmåga att hantera kunskap och information, planera och fatta beslut, att lära och komma ihåg. I klartext: allt som har med vårt tänkande att göra.

I kognitiv samtalsterapi arbetar vi i här-och-nu-situation med fokus på patientens målsättning, t.ex. att uppnå en nykterhet eller förändra ett ångestladdat tankesätt.

Tillsammans med patienten försöker vi hitta nya lösningar för att han eller hon bättre ska kunna hantera sin livssituation. Patienten får också arbeta med hemuppgifter.

 

Individuell 12-stegsbehandling enligt Minnesotametoden

Alla människor vill inte och förmår inte att genomgå en behandling i grupp.

Vi erbjuder därför en 12-stegsbaserad behandling enligt Minnesotamodellen på individnivå

Gemensamt arbetar vi i de 12 stegen och du som klient får en hemuppgift inför varje kommande session.

I behandlingen ingår bland annat föreläsningar, videos, deltagande vid 12-stegsmöten, hemuppgifter, läsning av litteratur samt att två tester med avseende på missbruksnivå och personlighet.

Denna behandling löper under 6 veckor med tre sessioner / vecka, 2 timmar / gång. Vi har även andra upplägg, t.ex. då man träffas en gång i veckan i början, för att sedan glesa ut sessionerna till exempelvis varannan vecka.

 

Är ditt liv som en berg- och dalbana? Vill du komma till rätta med att ditt missbruk eller beroende?

Vi på Councelling by Markebjer erbjuder kompetent och professionell hjälp vid beroendetillstånd.