Anhörig - Individuell behandling

Om du är anhörig och närstående till någon med ett missbruk och/eller beroende, kan den individuella kognitiva samtalsterapin vara lämplig för dig. Kanske är du är en person som tycker att det känns olustigt att dela med dig av dina erfarenheter i grupp och därför föredrar en individuell kontakt.

Du kan vara anhörig till någon med ett kemiskt missbruk men även till en person med ett fysiskt handikapp eller psykisk sjukdom. 

Här följer en kort beskrivning av respektive modell.

 

Individuell kognitiv samtalsterapi

Kognitioner är bl.a. våra tankar, drömmar, påståenden. Det handlar om vår förmåga att hantera kunskap och information, planera och fatta beslut, att lära och komma ihåg. I klartext: allt som har med vårt tänkande att göra.

I kognitiv samtalsterapi arbetar vi i här-och-nu-situation med fokus på patientens målsättning, t.ex. att uppnå en nykterhet eller förändra ett ångestladdat tankesätt.

Tillsammans med patienten försöker vi hitta nya lösningar för att han eller hon bättre ska kunna hantera sin livssituation. Patienten får också arbeta med hemuppgifter.

 

Individuellt Anhörigprogram enligt Ersta Vändpunkten

Councelling by Markebjer erbjuder ett individuellt Anhörigprogram enligt Ersta Vändpunkten. Detta program vänder sig till dig som har levt eller lever i en familj där någon är beroende av alkohol eller droger.

Ett drogberoende är inte bara ett problem för den som missbrukar. Det påverkar även närstående och kan ses som en familjesjukdom. Vårt individuella Anhörigprogram enligt Ersta Vändpunkten, ger dig kunskaper och insikter om hur alkohol och drogberoende påverkar familj och andra närstående.

Vårt individuella Anhörigprogram förmedlar ny och positiv kunskap genom lektioner, filmer, berättelser, övningar och samtal.

Genom att stärka självkänslan, öva sig att sätta gränser och utbyta tankar och känslor är målet att programmet också ska vara drog-förebyggande.

Känner du att du som anhörig är fast i ett "ekorrhjul"?

Councelling by Markebjer erbjuder professionell och kompetent behandling för dig som anhörig.