Är du medberoende? Testa dig!

Test för dig som är anhörig och närstående till en person med ett missbruk eller beroende

 

Att vara medberoende, alltså att vara helt upptagen av en annan persons missbruk, psykiska ohälsa eller handikapp, och låta detta påverka sitt liv och leverne, är inte en sjukdom i vetenskaplig bemärkelse. Dock finns det vissa gemensamma nämnare hos de människor som lever nära en missbrukande person.

Om du känner igen dig i mer än hälften av dessa påståenden, kan det finnas en möjlighet att du har utvecklat ett så kallat medberoende.

 

Svara på följande frågor!

1. Svårigheter att upprätthålla meningsfulla relationer; flyr när människor börja komma för nära

2. Andra människors mående påverkar ditt eget mående; mår någon annan dåligt börjar du må dåligt.

3. Överreagerar på förändringar; tycker inte om dem

4. Tenderar att reagera istället för att agera

5. Isolering; du drar dig undan vänner och familj

6. Rädsla inför auktoriteter

7. Svårt att uttrycka ilska; rädd för att bli avvisad

8. Är beroende av spänning, dramatik eller kaosskapande handlingar; när livet är harmoniskt kommer oro och ångest 

9. Undviker relationer för att inte bli övergiven

10. Blandar samman kärlek och omvårdnad

11. Svårt att sätta tydliga gränser

12. Starkt kontrollbehov