Är du orolig för att du håller på att utveckla ett beroende? Testa dig!

Test för dig som tror att du har problem med ett missbruk eller beroende

 

Utifrån läkarkårens läkardiagnostiseringssverktyg DSM IV, finns vissa gemensamma nämnare hos personer med ett missbruk och beroende.

Här kan du testa om du är i riskzonen för att utveckla ett beroende. Svaren ger en fingervisning om hur allvarlig din situation är.

Vi har valt att använda alkoholen som problemområde i detta frågeformulär, men du kan byta ut denna mot någon annan drog, t.ex. amfetamin och hasch, men även sex och spel.

 

Svara på följande frågor

1. Har du någonsin känt att du borde minska din alkoholkonsumtion?

2. Har du blivit irriterad på människor som kritiserat ditt drickande?

3. Har du någonsin haft dåligt samvete eller känt skuld för ditt drickande?

4. Har du någonsin tagit en återställare på morgonen för att lugna nerverna eller bli av med bakruset?

Ett positivt svar är inte nödvändigtvis en indikation på ett alkoholmissbruk eller beroende.

Om du svarar ja på 2 eller 3 av dessa frågor, finns det anledning att tro att en diagnosticering i nivå med missbruk kan göras.

Vid 4 positiva svar antas det att man är inne i ett stadium vilket dianosticeras som ett beroende.

Läs mer om diagnosticeringsmanualen DSM IV, vilket används inom läkarkåren för diagnosticering av bland annat missbruk och beroende.

Kontakta Councelling by Markebjer för vidare rådgivning och konsultation.