Anhörig - Gruppbehandling

Anhörigprogrammet enligt Ersta Vändpunkten

Councelling by Markebjer erbjuder Anhörigprogrammet enligt Ersta Vändpunkten.

Detta program är till för dig som lever i en familj där någon har ett beroende, t.ex. utav alkohol, narkotika eller spel.

Ett beroende är inte bara ett problem för den som missbrukar. Det påverkar även familjen och andra närstående och kan därför ses som en familjesjukdom.

Vårt Anhörigprogram ger dig kunskaper och förståelser om hur ett beroende påverkar en familj och som står personen nära.

Vi förmedlar ny och positiv kunskap genom föreläsningar, övningar och samtal.

Syftet med programmet är att du ska få träffa andra som har varit med om liknande saker i sin familj, få kunskap om beroendets konsekvenser för dig som anhörig och att bli medveten om din egen roll i familjen och att det inte är ditt fel att någon missbrukar.

Genom att stärka självkänslan, öva sig att sätta gränser och växla tankar och känslor med andra som går igenom ungefär samma sak, är målet att programmet också ska vara drogförebyggande - att beteendet inte ska föras vidare till nästa generation.
Vill du veta mer? Läs vårt informationsblad!
Anmäl dig genom att fylla i anmälningsblanketten och skicka den till oss!

Missbruk och beroende drabbar inte bara den beroende, utan även hela familjen. Vi ser det som en familjesjukdom där alla inblandade behöver hjälp, stöttning och rådgivning.