Missbruk/beroende - Gruppbehandlingar

Att ta del av en grupps dynamik uppfattas av
många personer som något mycket givande
och inspirerande.

En del av processen av att vara en del av en grupp, handlar om att bli speglad och få feedback på sin personlighet.
Igenkännandet och värmen som de övriga gruppdeltagarna förmedlar, blir en katalysator för din egen bearbetnings-process.

För dig som har ett missbruk eller beroende, rekommenderar vi vår 12-stegsbaserade behandling. Är du dessutom medicinerad med ett substitutionspreparat, t.ex. Metadon eller Subutex, kan vi en 12-stegsbehandling även för dig.

Om du är anhörig eller närstående till någon som har ett missbruk eller beroende, kan vårt Anhörigprogram enligt den välkända och vetenskapligt utvärderade modellen ifrån Ersta Vändpunkten, vara något för dig.

 

12-stegsbehandling i grupp enligt Minnesotamodellen

Councelling by Markebjer erbjuder 12-stegsprogram enligt Minnesotamodellen. Detta självhjälpsprogram för tillfrisknande missbrukare, har sitt ursprung i Anonyma Alkoholister vilka bildades på 30-talet i USA.

Programmet har sedan utmynnat i flera hundra olika inriktningar av 12-stegsprogram som t.ex. Anonyma Narkomaner (NA) och Overeaters Anonymous (OA). Oavsett inriktning på 12-stegsprogrammet är det ett handlingsprogram som vem som helst kan ta till sig och bli hjälpt utav.

I vår 12-stegsbehandling använder vi oss utav det ursprungliga programmet ifrån USA, för att på så sätt lära ut dess metoder för tillfrisknande från beroendesjukdomen och hur man arbetar med dessa i grupp.

 

I behandlingen ingår bland annat schemalagda AA/NA-möten. Den övriga tiden innehåller flera moment enligt ett strukturerat schema. Föreläsningar varvas med gruppövningar och även enskilda samtal ingår som en del i behandlingen.


Eftersom vi på Councelling by Markebjer ser beroendet som en sjukdom som drabbar inte bara den som dricker och/eller drogar, utan även resten av familjen, erbjuds anhöriga och närstående till samtal och speciella anhörigdagar med en terapeut.

Behandlingen bedrivs dagtid i öppenvård under 6 veckor. Du bor och sover hemma och kan därmed upprätthålla dina sociala kontakter.

 

12-stegsbehandling i grupp för substitutionsbehandlade personer

Councelling by Markebjer erbjuder dig som är substitutionsbehandlad med t.ex. Metadon eller Subutex, samt dig som är medicinerad med någon form av bensodiazepinpreparat, att gå vår 12-stegsbehandling.

För mer information om upplägg, se 12-stegsbehandling i grupp här ovanför.

 

Hög igår, låg idag!

Councelling by Markebjer erbjuder kompetent och professionell hjälp.