Seminarium & Utbildning

Vill du vara med om en dag som vänder upp-och-ned på din föreställningsvärld kring missbruk och hur en anhörig reagerar?

Vill du utmana dina rädslor och tankar kring människor med ett beroende? Vill du lära dig förstå hur man som familjemedlem, vän, arbetsgivare och arbetskamrat kan hjälpa på ett konstruktivt sätt?

Då är ett seminarium med Councelling by Markebjer ett sådan tillfälle!

Vi arrangerar seminarier där föreläsningar växlas med
grupparbeten och praktiska övningar.

 

Erfarenhet och kompetens kring beroende- och anhörigproblematik kan variera mycket i en åhörarskara; Councelling by Markebjer anpassar seminarierna utifrån dessa kriterier.

Councelling by Markebjer håller seminarier med inriktning mot beroendeområdet, vilka består av både ord och handling; deltagarna får göra vissa övningar som syftar till att öka förståelsen kring beroende- och anhörigproblematiken!