NADA-akupunktur & TCM akupunktur

Bakgrund


Sedan 1974 har NADA-akupunktur eller öronakupunktur använts som ett hjälpmedel vid behandling av beroendetillstånd (alkohol och andra droger samt nikotin). En läkare vid missbruksenheten på Lincoln Hospital i South Bronx i New York, Michael Smith, börjde det året använda metoden, som hade skildrats av en neurokirurg, Hsiang Lai Wen, i Hongkong. Man prövade den först på patienter som var beroende av opiater, men efterhand har patienter med andra beroendetillstånd (psykofarmaka, andra droger och alkohol samt nikotik ) fått samma behandling. Akupunkturen lugnar patienterna och minskar suget efter alkoholen, drogen eller cigaretten. Metoden kan vara ett bra komplement vid avgiftning.

Behandlingen ges företrädesvis i grupp, men även individuellt utifrån klientens önskemål och särskilda behov.

Metoden kan inte sägas vara en behandling av ett beroende, utan endast ett utomordenligt gott hjälpmedel vid behandlingen av ett sådant.

Vid NADA-akupunktur, sätter man 5 nålar i vardera örat. Ibland kompletterar man med nålar i hand, huvud och fot.

Metoden har nu spritts över hela USA och till andra länder: England, Tyskland, Ungern, Italien, Ryssland och Sverige m fl. För att garantera, att alla utövare av tekniken håller en jämn kvalitetsstandard har dr Smith bildat NADA (National Acupuncture Detoxification Association), som har fastlagt vilka normer som skall gälla, och i de länder som använder tekniken har bildats nationella organisationer, som i varje enskilt land svarar för att man i sin interna utbildning och i den praktiska användningen tillämpar samma behandlingsprotokoll.


I Sverige heter denna förening NADA/Sverige.

 

NADA-akupunktur individuellt eller i grupp

 

NADA-akupunktur i grupp

Gruppakupunktur är ett tillfälle som för många upplevs som stärkande, antingen om du håller på att sluta röka eller står i begrepp att börja! Denna form av NADA-akupunktur i grupp, är själva ursprungsformen som fortfarande används runt om i världen.

Det känns befriande att träffa människor i samma situation.

Att dela sina upplevelser tillsammans med andra, i en lugn och avslappnad atmosfär, har för flertalet en motiverande och positiv effekt.

En grupp består av max 8 deltagare och kan både vara sluten eller öppen, innebärande att man antingen väljer att ha samma deltagare hela tiden, eller att man kan alternera deltagandet. Nålarna sätts helst 10 gånger med täta mellanrum för att uppnå bästa resultat.

Varje session pågår under cirka 1 timma.

Vid helguppehåll eller liknande avbrott i behandlingsserien, kan man sätta små magneter på samma ställen som nålarna vanligtvis sätt. Dessa stimuleras sedan med hjälp av lätta tryckningar under dagarna då man inte sätter nålar.

Individuell NADA-akupunktur

Individuell NADA-akupunktur passar dig som föredrar en avskild och rofylld stund - ett ögonblick av avslappning och återhämtning.

Varje session pågår under 45 minuter och har inslag av lugnande musik, aromatisk ljussättning och avslutas med en théceremoni bestående av kinesiskt detox-thé.

Nålarna sätts helst 10 gånger med täta mellanrum för att uppnå bästa resultat.

Vid helguppehåll eller liknande avbrott i behandlingsserien, sätts små magneter på samma ställen som nålarna vanligtvis sätt. Dessa stimuleras sedan med hjälp av lätta tryckningar under dagarna då man inte sätter nålar.  

 

TCM akupunktur

 

TCM akupunktur Dr Ma

 

Councelling by Markebjer samarbetar med dr. Ma Xeuhong och dr. Yang Chungui som båda är läkare inom kinesisk och västerländsk medicin och har en lång yrkeserfarenhet. De behandlar medicinska sjukdomar med akupunktur, koppning och örtmedicin. De har varsin klinik i Stockholms innerstad och i Ropsten.
Dr. Mas klinik är den äldsta, mest kända och största TCM-kliniken i Sverige och ligger centralt belägen i Stockholm.

Örtapotek TCM akupunktur dr Ma


Dr. Mas verksamhet består av:

  • Örtapotek, (enda i Sverige), grossist för kinesiska örter inkl. 500 sorters enkla örter och 400 patenterade sorters örtmedicin.
  • Kursverksamhet inom akupunktur och kinesisk örtmedicin
  • Försäljning av 100-tal tesorter. Gröna teer med olika smaker, Jasminte, Oolong-te, blomte, Aloe Vera-te och Ginseng-te m.fl.
  • Kinesisk teceremoni
  • Kinesisk kostlära med kostterapi och kostsrådgivning. Kostlära enligt kinesisk medicin ger oftast bättre resultat än medicinska behandlingar.

De patienter som inte blivit hjälpta inom den traditionella västerländska medicinen har uppnått bra resultat med hjälp av akupunktur oftast med komplettering av kinesisk örtmedicin.

Vid första besöket görs en noggrann undersökning av patienten genom tung- och pulskontroll. Dessutom ges en prognos för kommande behandlingar, dvs. vilket resultat som kan förväntas uppnås efter avslutad behandling.

Redan vid första behandlingstillfället börjar 90% av patienterna känna förbättringar. Dr. Ma och dr. Yang strävar alltid efter att uppnå det bästa resultatet utifrån den erfarenhet och kunskap hon har inom kinesisk medicin.

Nålsättning TCM akupunktur dr Ma


Under behandlingen, ligger patienten ner på en säng i ett rum där även andra får patienter får behandling samtidigt. Varje patient har sitt bås och de är åtskiljda från andra med hjälp av draperier. På låg volym spelas kinesisk musik och rummet är behagligt tempererat eftersom många upplever att deras kroppstemperatur går ner när de får akupunktur.

NADA-akupunktur används vid avgiftning och abstinensbesvär. Det har även visat sig att vissa individer svarar positivt på denna behandling vid ökad upplevd ökad stresspåverkan, sömnproblem samt vid rökavvänjning.