Om Councelling by Markebjer

DET HÄR ERBJUDER VI DIG

Councelling by Markebjer är ett företag med inriktning mot ångest- och beroendeområdet, där vi erbjuder rådgivning, terapi och upplysning för företag och privatpersoner.

I likhet med många andra mindre företag, arbetar Councelling by Markebjer arbetar i ett professionellt nätverk av andra aktörer inom samma område.

Vår mottagning ligger i centrala Stockholm, nära kommunala färdmedel.

Vi ser på beroendet som en sjukdom, baserat på sjukvårdens diagnosticeringsmanual DSM-IV.

Arbetssättet är holistiskt där individens unika förmågor och önskemål står i fokus; vikten av att möta varje person där den befinner sig är grundläggande och varje uppdrag skräddarsys.

Som vår teoretiska bas har vi den kognitiva psykologin, förenklat uttryckt sambandet mellan tanke - känsla - handling.

Vi ser andra tankegångar och infallsvinklar som ingångar till en tänkbar lösning och förkastar ingenting som kan vara gynnsamt för våra klienter.

Missbruket är en familjesjukdom - den drabbar inte bara den som missbrukar, utan även familjen. Därför erbjuder vi även behandling och terapi för anhöriga och andra närstående.

Det är en stor fördel att hela familjen får parallell behandling samtidigt som personen med missbruket/beroendet genomgår sin behandling. 

För att våra klienter skall uppnå en varaktig och beständig förändring, arbetar vi med fler områden samtidigt.

Dessa områden är:
 

1) beroendet

2) fysiologiska

3) psykologiska

4) existentiella

5) sociala

För de av våra privata klienter som så önskar, hjälper vi till i kontakten med till exempel läkare, psykologer, arbetsgivare, frivårdsmyndigheter, försäkringskassa och familj och vänner.

 

VERKSAMHETSOMRÅDEN

♦ konsultation, rådgivning och behandling inom ångest-, beroende-, och anhörigområdet
♦ seminarier inom beroende- och anhörigområdet
♦ utbildning inom beroende- och anhörigområdet
♦ upprättande alkohol- och drogpolicy


♦ anhörigprogram i grupp enligt Ersta Vändpunkten
♦ 12-stegsbehandling i grupp för substitutionsbehandlade personer
♦ 12-stegsbehandling i grupp för personer med ett beroende

♦ individuell kognitiv samtalsterapi
♦ individuell 12-stegsbehandling enligt Minnesotamodellen
♦ anhörigprogram individuellt enligt Ersta Vändpunkten

♦ coaching

♦ akupunktur vid avgiftning i öppenvård
♦ gruppakupunktur vid rökavänjning


♦ personlighetstester 
♦ tester med avseende på missbruksnivå

♦ kontaktmannaskap för ungdom
♦ övervakningsuppdrag

Känner du igen Susanne? Då kanske du såg när hon var med som expert tillsammans med Anna Skipper i TV-programmet "Du är vad du äter". I ett avsnitt såg du Susanne hjälpa Sanna Brådig (skådespelare, programledare, författare) och i ett annat hjälpte hon Emma Igelström (VM-guld i simning och världsrekordhållare), vilka sändes på TV3. Dessutom har Susanne intervjuats i radio  morgonshowen på V97, då hon pratade om medberoende. 

 

Susanne Markebjer driver Councelling by Markebjer AB. Hon har en fil. kand. i psykologi och är beteende- och personalvetare, och kognitiv samtalsterapeut med inriktning mot beroendeområdet, certifierad RePro-användare, diplomerad motivatör. mindfulnessinstruktör och gruppledare enligt Ersta Vändpunktens modell, certifierad NADA-akupunktör samt MI-utbildad (Motiverande Intervjuteknik). 

 

Susanne har stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar och vuxna inom behandlingsområdet. Hon har varit verksam som samtalsterapeut i många år och då bland annat på behandlingshem, HVB-hem, och natthärbärge och på en beroendemottagning.

 

Susanne har en bred och mångårig erfarenhet ifrån olika områden inom privat näringsliv och från kommunal verksamhet.

Susanne har även erfarenhet som övervakare inom Frivården.

Under flera har Susanne varit engagerad politiskt och hade uppdrag bland annat inom det psykosociala området.

 

Hon har varit engagerad i flera ideella föreningar, både som styrelseledamot och som aktiv medlem.