Information om att vara anhörig

 

Vad är medberoende?

När en människa går in i ett beroende förändrar denne sin personlighet, sina tankar, attityder och värderingar.

Familjemedlemmarna genomgår en likartad process. Bristen på kunskap gör ofta att anhöriga, men också vänner, känner skam över situationen de lever i tillsammans med personen som missbrukar.

Omgivningen, familj och vänner, hjälper den beroende att förneka och banar därmed vägen för den missbrukande att gå djupare in i sitt missbruk. Detta beteende framkallas av att familjemedlemmarna utåt vill upprätthålla bilden av en normal familj, ett så kallat medberoende har utvecklats.

Familjens olika roller

I en familj där t.ex. familjefadern utvecklat ett alkholberoende tar de olika familjemedlemmarna på sig olika roller. Den närmaste, i detta fallet hustrun, blir den stora Möjliggöraren och den som har som huvuduppgift att kontrollera och hålla ihop familjen. Hon möjliggör mannens drickande genom att ta på sig ett allt större ansvar. Hon tar konsekvenserna av mannens drickande och hjälper honom att förneka. Hon överarbetar och får psykiska och fysiska problem.

Barnens roller kan variera från tid till annan. När Hjälten, som tar på sig huvudansvaret för hela familjen och oftast är första barnet, flyttar hemifrån tar nästa syskon över den rollen. En roll är Rebellen som tar på sig rollen som besvärlig för att dölja det verkliga problemet. Clownen är den som lättar upp stämningen och Tapetblomman är barnet som aldrig kräver något för egen del för att inte belasta familjen ännu mer.

De av familjens vänner som har sett att något inte står rätt till med familjefadern, börjar uppvisa bete sig som de i familjen gör. De försöker hitta anledningar till det ökade drickandet. ”Han dricker p.g.a. sin dåliga ekonomi” eller ”han dricker för att han har en så pressad arbetssituation”. Det finns en oförmåga eller ovilja att se den verkliga orsaken till problemet, nämligen alkoholkonsumtionen. Omgivningen blir lika förnekande som missbrukaren och hans familj.

Det är alltså inte bara en familjemedlem som kan utveckla ett så kallat medberoende, utan även andra närstående.