Information missbruk & beroende

 

Att utveckla ett beroende 

Att må bra är en naturlig önskan hos oss alla. Mår vi inte bra vill vi förändra vår situation. Denna vilja till förändring leder till en bättre livskvalitet för många, genom att vi gör saker som är bra för oss. Men för andra blir denna vilja en väg in i ett beroende. Många finner en tillfällig lindring i sitt dåliga mående med hjälp av alkohol, spel, sex eller droger, vilket ger en känslomässig förändring till det bättre - för stunden. På sikt leder detta dock till ett lidande både för den enskilde och för omgivningen.

Ett beroende är ett okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusnings-medel och man brukar beskriva det som en förälskelse så stark och bortom allt förnuft att den driver människor tillbaka till objektet eller händelsen trots att detta bryter ner personens psykiska, fysiska och sociala liv.

Man skiljer på processdroger och kemiska droger, där det första handlar om mat-, sex-, relations- och spelmissbruk och det senare om alkohol, illegala droger och tabletter.

I dagligt tal används ofta benämningen missbrukare när det gäller människor som har utvecklat ett beroende.

I sammanhanget beroende brukar tre samverkande faktorer nämnas vilket gör att vissa droger är mer förföriska än andra och därmed mer beroendeframkallande.

Dessa är:

Hur intensiv drogen upplevs man brukar benämna förhållandet till drogen som ”en sjuklig kärleksrelation till en händelse (ex.spel) och/eller ett objekt (ex. droger)”. Man menar att den beroende blir "förälskad" i det han eller hon missbrukar. Med intensiteten menar man styrkan i upplevelsen. Det blir en stark, känslomässig upplevelse som kan beskrivas som en ”kick”.·        

Drogen fungerar överallt. I ett tidigt skede av missbruket ger drogen avsedd effekt oavsett var man befinner sig eller vilken tid på dygnet det än är. Det spelar alltså ingen roll om den beroende är i Stockholm eller Paris, om det är måndag eller söndag, så fungerar drogen.

Förutsägbarhet handlar om att den beroende börjar lita på den känslomässiga förändring som drogen ger eftersom denna förändring är förutsägbar. Detta är den förrädiska delen av missbruket.
Drogen ersätter mänskliga relationer eftersom drogen är förutsägbar, intensiv och fungerar överallt - den beroende väljer drogen före mänskliga relationer.